З питань закордонного українства

27.11.2012 | 17:02

Закони України

 

Конституція України від 28.06.1996  р. №254к/96-ВР;

Закон України "Про правовий статус закордонних українців" від 04.03.2004 р. №1582-IV.

 


Постанови Верховної Ради України

 

Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці"  від 19.01.2010 р. №1807-VI.

 


 

Укази та розпорядження Президента України

 

Указ Президента України "Про Національну концепцію співпраці із закордонними українцями"  від 13.10.2006 р. №875/2006.

 


Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року"  від 17.11.2004 р. №1573;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця"  від 17.11.2004 р. №1531;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Національної комісії з питань закордонних українців" від 10.08.2004 р. №1024;

 

 


 

Рішення Одеської обласної ради

 

Рішення Одеської обласної ради  "Про затвердження Регіональної програми співпраці із закордонними українцями на 2008-2010 роки" від 12.09.2008 р. №603- V.

 


Інші документи з питань закордонного українства

 

"Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин" (прийнято резолюцією 47/135 Генеральної Асамблеї ООН від 18.12.1992 р.);

"Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації"   (ООН; Конвенція, Міжнародний договір, Заява від 21.12.1965 р.);

"Декларація принципів толерантності"  (затверджена резолюцією №5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16.11.1995р.);

"Декларація про право та обов'язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини та основні свободи" (МЗС України, ООН; Декларація, Міжнародний договір вiд 09.12.1998 р.);

"Конвенція про захист прав людини та основних свобод" (Рада Європи; Конвенція, Протокол вiд 04.11.1950 р.);

"Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні свободи людини" (СНД; Конвенція, Міжнародний договір вiд 26.05.1995 р.).