З питань етнополітики та відкритості влади

27.11.2012 | 17:03

Закони України

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;

Закон України "Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин"   від 09.12.1997 р. № 703/97-ВР;

Закон України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин"  від 15.05.2003 р. №802-IV;

Закон України  "Про національні меншини в Україні"   від 25.06.1992 р. №2494-XII;

Закон України "Про інформацію"  від 02.10.1992 р.  № 2657-XII;

Закон України  "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 р. №539/97-ВР;

Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 р.  №3759-XII;

Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16.11.1992 р.  №2782-XII;

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 р.  №393/96-ВР;

Закон України "Про об’єднання громадян" від 16.06.1992 р.   №2460-XII;

Закон України " Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів " від 23.09.1997 р.   №540/97-ВР;

Декларація прав національностей України  від 01.11.1991 р. №1771-XII.


          

                                           Укази Президента України  

 

Указ Президента України " Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади " від 17.05.2001 р. №325;

Указ Президента України " Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади " від 01.08.2002 р. №683;

Указ Президента України " Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики " від 31.07.2004 р. №854;

Указ Президента України " Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики " від 15.09.2005 р. №1276;

Указ Президента України " Про проведення у 2008 році Року міжкультурного діалогу в Україні " від 25.02.2008 р. № 153/2008.


Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" від 29.08.2002 р. №1302;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" від 04.01.2002 р. №3;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"  від 24.02.2003 р. №208;

Постанова Кабінету Міністрів України  "Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"від 26.11.2009 р. №1302;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами" від 18.05.2005 р. №356;

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації" від 18.10.2004 р. №759-р;

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" від 01.03.2006 р. N215;

Доручення Кабінету Міністрів України "План заходів з реалізації положень Протоколу ХІІІ засідання Змішаної Українсько-Угорської Комісії з питань забезпечення прав національних меншин" від 19.10.2007 р. №33838/4/1-07 .


                                          Рішення Одеської обласної ради

 

Рішення Одеської обласної ради "Про затвердження Програми підтримки розвитку національних меншин та діяльності національно-культурних товариств Одеської області на 2010- 2012 роки" від 24.02.2010 р. №1035-V.


 Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації

             Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації  "Про затвердження плану заходів з протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації на території Одеської області на 2010-2012 роки" від 17.03.2010 р. №116/А-2010.