З питань державно - конфесійних відносин

27.11.2012 | 17:04

Закони України

 

Конституція України  від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"  вiд 23.04.1991 р.  №987-XII;

Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу"  вiд 12.12.1991 р.  №1975-XII;

Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"  вiд 04.04.2006 р. №3597-IV.

size=2 width="100%" align=center id=null>

Укази та розпорядження Президента України

 

Указ Президента України  "Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна"  вiд 04.03.1992 р. №125;

Розпорядження Президента України "Про повернення релігійним організаціям культового майна"  вiд 22.06.1994 р. №53/94-рп;

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій"  вiд 21.03.2002 р. №279/2002;

Указ Президента України "Питання Міністерства юстиції України"  вiд 20.04.2005 р. №701/2005;

Розпорядження Президента України  "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігій і церкви" вiд 23.09.2005  р. №1172/2005-рп;

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва"  вiд 25.02.2008 р. №157/2008;


 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" вiд 10.11.1999 р. №2066;

Постанова Кабінету Міністрів України " Про використання культових споруд - визначних пам'яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям " вiд 09.08.2001 р. №1005;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про умови передачі культових будівель - визначних пам'яток архітектури релігійним організаціям"  вiд 14.02.2002   №137;

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій" ;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю" ;

Доручення Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2007 р. №33838/4/1-07 "План заходів з реалізації положень Протоколу ХІІІ засідання Змішаної Українсько-Угорської Комісії з питань забезпечення прав національних меншин" ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року №1074   "Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію" ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20  лютого 1999 року №227 "Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну" .

Постанова Кабінет Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N989 "Про ціни на природний газ для потреб релігійних організацій"

Постанова Кабінет Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N1729 "Про забезпечення споживачів природним газом"