Законодавча база

Закони України:

"Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI

"Про театри і театральну справу" від 31.05.2005р. № 2605-IV

"Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995р. № 32/95

"Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995р. № 249/95

"Про освіту" від 23.05.1991р. № 1060-XII

"Про вищу освіту" від 17.01.2002р. № 2984-III

"Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ

"Про народні художні промисли" від 21.06.2001р. № 2547-ІІІ

"Про професійних творчих працівників та творчі спілки" від 07.10.1997р. № 554/97

"Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.1991р. № 1977-XII

"Про кінематографію" від 13.01.1998р. № 9/98

"Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993р. № 3792-XII

Постанови Кабінету Міністрів України:

"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності" від 12.12.2011р. № 1271

"Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних" від 03.02.2010 № 109

"Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" від 30.09.2009р. № 1073

"Про затвердження переліку посад професійних творчих працівників театрів та посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій" від 23.02.2006р. № 208

"Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні" від 30.05.1997р. № 510

"Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" від 22.01.2005р. № 84

"Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" від 14.06.2000 № 963

"Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи" від 02.10.2003 № 1539

"Питання державної реєстрації творчих спілок" від 06.07.1998р. № 1017

"Про порядок надання статусу національних всеукраїнським творчим спілкам" від 06.07.1998р. № 1015

"Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" від 06.05.2001р. № 433

"Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання" від 12.08.1992 № 466

"Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів" від 17.08.1998 № 1315

"Про затвердження Положення про національний екранний час та його використання суб'єктами кінематографії та телебачення" від 14.09.1998р. № 1436

Укази Президента України:

"Про Положення про надання статусу академічного творчим колективам України" від 20.08.2001р. № 644

"Про Положення про національний заклад (установу) України" від 16.06.1995р. № 451

"Про національні заклади культури" від 11.10.1994р. № 587