Доступ до інформації за інформаційним запитом

27.11.2012 | 17:32

Запит на інформацію може подаватись в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації.

Відповідь на запит має бути надана не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Форма електронного запиту на інформацію

Прізвище фізичної особи / найменування

юридичної особи / об'єднання громадян

Ім'я / відомості про юридичну особу

По батькові / керівництво, код ЄДРПОУ

Номер телефону

Поштова адреса: вулиця, проспект / будинок, корпус / квартира / населений пункт / область / район / індекс

Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запит

Зміст запиту

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу: azubkova@odessa.gov.ua