Інформаційний бюлетень Українського інституту національної памяті до Дня Конституції України

23.06.2020 | 8:56

28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію України. Це стало важливою віхою українського державотворення. Конституцiя становить ядро нацiональної правової системи. Вона фiксує головні юридичні та полiтичні аспекти відносин між державою та суспільством: від забезпечення прав i свобод людини до подальшого розвитку держави. У цьому полягає соцiальна цiннiсть Основного закону.

До Дня Конституції Укоаїни Український інститут національної памяті підготував інформаційні матеріали, в яких висвітлюється конституційний процес в Україні, в т.ч. в історичній ретроспективі.

Ознайомитись з зазначеними матеріалами можна з посиланням.